V-104 -

2
: 14,712,9
: 258.9 ..
 - , , /.  - 240.  - .  - .
40000 . ( - !)

 

1. -  7.11 ..
2. -  2.78 ..
3. -  3.9 ..
4. -  7.91 ..
5. -  14.43 ..
6. -  24.4 ..
7. - -  25.08 ..
8. -  3.02 ..
9. -  5.22 ..
10. -  6.2 ..
11. - -  4.79 ..
12. -  5.69 ..
13. -  15.47 ..
14. -  27.7 ..
obilnoeplan1.gif


 

15. -  15.2 ..
16. -  8.34 ..
17. -  2.79 ..
18. -  12.66 ..
19. -  15.6 ..
20. -  15.79 ..
21. -  19.33 ..
22. -  5.55 ..
23. -  9.95 ..
obilnoeplan2.gif