V-109 -

: 2
10,814,2
: 198 ..
- , /. - 240 - . - . - .
15000 . ( - !)

 

1. -  2.61 ..
2. -  2.61 ..
3. -  3.03 ..
4. -  10.08 ..
5. -  10.5 ..
6. -  22.84 ..
7. -  13.88 ..
8. -  6.41 ..
9. -  6.0 ..
10. -  10.55 ..
11. -  21.04 ..
mavrino-plan1.gif


 

12. -  6.84 ..
13. -  10.35 ..
14. -  8.9 ..
15. -  7.63 ..
16. -  21.86 ..
17. -  13.27 ..
18. -  21.04 ..
mavrino-plan2.gif