V-308 -

: 2
: 16,89 14,02
: 196.3 ..
 - , /.  - , .  - .  - / .  - .
20000 . ( - !)

 

1. -  2.7 ..
2. -  2.74 ..
3. -  1.37 ..
4. -  5.16 ..
5. -  5.15 ..
6. -  6.77 ..
7. -  12.05 ..
8. -  12.05 ..
9. -  8.73 ..
10. -  2.56 ..
11. -  11.25 ..
12. -  33.61 ..
13. -  30.1 ..
nestino-plan1.gif


 

14. -  5.0 ..
15. -  3.56 ..
16. -  4.31 ..
17. -  5.99 ..
18. -  16.44 ..
19. -  14.37 ..
20. -  12.38 ..
nestino-plan2.gif