V-309 -

: 2
: 14,4x10,6
: 178 ..
- , /. - , . - . - / . - .
30000 . ( - !)

 

1. -  12.0 ..
2. -  6.6 ..
3.  2  -  41.0 ..
4. - -  18.2 ..
5. -  11.6 ..
6. -  1.8 ..
7. -  1.5 ..
8. -  2.7 ..
9. -  3.5 ..
10. -  3.7 ..
11. -  5.1 ..
12. -  2.1 ..
zyahino-plan_1.gif


 

13. -  3.6 ..
14. -  26.6 ..
15. -  12.3 ..
16. -  2.6 ..
17. -  1.2 ..
18. -  14.4 ..
19.   -  7.0 ..
zyahino-plan_2.gif